Rechtsbijstand

Geen overbodige luxe !

Als ondernemer moet u ook voorbereid zijn op conflicten met klanten, werknemers of leveranciers.

In het geval van juridische problemen kan u in de meeste gevallen gebruikmaken van uw rechtsbijstandsverzekering.

Deze verzekering dekt u bij een verzekerd schadegeval de advocaat- en deurwaarderskosten en de kosten voor een proces.