Materiaal

Wat nu?

De aankoop van materiaal betekent veelal een zware investering voor de onderneming.

Zoals een schrijnwerker die de nieuwste zaagmachine koopt of de landmeter die zich een gespecialiseerd meetapparatuur aanschaft.

Meestal wordt hiervoor aan de brandverzekering gedacht. Dekt deze echter enkel de schade aan de machine door brand, storm, hagel, waterschade, ...

Maar wat als er zich een breuk aan de machine voordoet? Wat als het meettoestel ten val komt?

Contacteer ons en wij kijken wat er mogelijk is!