Beleggingsadvies

Begeleiding van A tot Z

Goed vermogensbeheer staat of valt volgens ons met een professionele aanpak. Wij gaan u in eerste instantie dan ook helpen bij het formuleren van uw beleggingsdoelstellingen en het bepalen van de gepaste  beleggingsstrategie. Wanneer u niet preciess weet welke de juiste koers is die u wenst te varen, wordt de selectie en de bijsturing van uw beleggingen wel heel moeilijk.

Eens de strategie bepaald, staan wij u bij in het aflijnen van de “Asset Allocatie”. In deze fase wordt bepaald hoe uw beleggingsportefeuille het best verdeeld wordt over de verschillende beleggingsinstrumenten (cash, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, aandelen, vastgoed …). Op lange termijn zorgt de allocatie voor een belangrijk deel van het rendement, vandaar ook het belang om hier voldoende tijd aan te besteden.

Nu ook de krijtlijnen van de asset allocatie uitgetekend zijn, zullen wij u helpen met de zoektocht naar en de selectie van de betere vermogensbeheerders en beleggingsproducten  zodat de vooropgestelde doelstellingen zo goed als mogelijk kunnen gerealiseerd worden. Bijzondere aandacht gaat naar het voorkomen van structureel kapitaalverlies op lange termijn, wat de veiligheid van de beleggingsportefeuille uiteraard ten goede komt. Eens ook deze keuzes gemaakt zijn, is de beleggingsportefeuille maximaal afgestemd op uw doelstellingen.

 

Tot zover de actualiteit en de theorie.

Maar wat doe ik daarmee als belegger of spaarder, die zijn zuurverdiende centen iets wil laten opbrengen?

 

 Beleggingshorizon 

Verlies nooit uit het oog wat uw doelstelling is om te beleggen. Wanneer hebt u uw geld nodig? Welk bedrag wilt u onmiddellijk beschikbaar hebben? Wat kunt u missen voor een langere tijd? Het is cruciaal om daar minstens een idee over te hebben. Dat hoeft geen gebetonneerd plan te zijn, maar nadenken over uw toekomst, uw plannen en verwachtingen maakt dikwijls veel duidelijk.

Het geeft een eerste zicht op uw mogelijkheden om verstandig met uw geld om te gaan, meer dan de economische actualiteit, en is afgestemd op uw persoonlijke context. Meestal gaat u dan beleggen in verschillende delen, met het oog op uw plannen en verwachtingen. Zo komen we bij een ander belangrijk punt: spreiding.

 

Spreiding

Door gespreid te beleggen, zowel in de tijd als in onderliggende activa, maakt u uw beleggingsportefeuille minder kwetsbaar voor schommelingen. En dat in combinatie met de gepaste beleggingshorizon. Korte termijn voor projecten die u vrij snel wilt realiseren, middellange termijn en lange termijn voor doelstellingen die verder in de toekomst liggen.

Zorg ook voor spreiding in onderliggende activa. Kies voor de kortlopende projecten voor zekere inkomsten, met als gevolg een lager rendement. Voor de langere termijn kunt u iets gedurfder beleggen. Door te spreiden wordt uw portefeuille minder gevoelig voor schommelingen en voor bewegingen op de financiële markten.

 

Risico

Dat brengt ons bij een ander element van beleggen: het risico. Hoewel risico doorgaans als een negatief begrip wordt aangevoeld, is het een belangrijk gegeven bij beleggen. Want risico en rendement gaan hand in hand. Als u bereid bent om iets meer risico te nemen, is de vergoeding meestal ook hoger. U moet in dat geval wel bestand zijn tegen schommelingen. Een veilige belegging kent gedurende zijn looptijd meestal een vrij vlak verloop. Bij een meer risicovolle en daardoor meer volatiele belegging, is dat een hobbeliger pad met meer pieken en dalen. De relatief risicoloze beleggingen, zoals spaarboekjes, met een hoog rendement lijken voor een hele tijd tot het verleden te behoren.

Bepaal daarom het risico dat u wilt nemen in functie van uw beleggingshorizon en draagkracht. Aan de hand van uw beleggersprofiel weet u wat u wilt en kunt. Het helpt u om uw beleggingsportefeuille te beheren. Als u weinig risico wilt nemen, zal het rendement vermoedelijk nog een lange tijd laag zijn. Wilt u een hoog rendement, dan stijgt het risico. Maar door consequent uw beleggingsdoelstelling voor ogen te houden, kunt u die schijnbaar vicieuze cirkel doorbreken. Risicobeheer is een wezenlijk onderdeel van portefeuillebeheer. Niet te veel, niet te weinig en afgestemd op uw persoonlijke situatie.