Rechtsbijstand

Een nuttige optie !

De verzekering rechtsbijstand is bij iedereen bekend, maar slechts door weinigen gekend. Toch is het een verzekering die uw heel wat zorgen kan besparen!
Deze verzekering zal namelijk uw belangen behartigen bij door u geleden of veroorzaakte schade.

LET WEL: De rechtsbijstand vergoedt u niet voor de schade die u hebt geleden. Hiervoor kun u normaal terugvallen op uw andere verzekeringen

Wanneer blijkt dat bij een gedekt schadegeval, een gerechtelijke procedure niet te vermijden is, dan zal uw rechtsbijstand de kosten (proceskosten, erelonen van advocaten en experten, ...) op zich nemen in functie van het contract dat u heeft afgesloten.

Als klant heeft u de keuze om de rechtsbijstand afzonderlijk te nemen of als aanvullende verzekering. 

Meer info