Termijnrekeningen en kasbons

Termijnrekening/kasbon bij Crelan:

Een termijnrekening brengt doorgaans een hogere interest op dan een klassieke spaarrekening. In tegenstelling tot een spaarrekening is je geld evenwel niet onmiddellijk beschikbaar. Je kunt pas opnieuw over je geld beschikken nadat de vooraf vastgelegde termijn is afgelopen.

 

Je rendement is afhankelijk van:

  • Het type termijnrekening of kasbon dat je kiest
  • De looptijd
  • De munt

 

2 vuistregels:

  • Hoe langer de looptijd, hoe hoger de intrest (doorgaans looptijden van 1 maand tot 10 jaar)
  • Hoe groter het belegde bedrag, hoe hoger de intrest

 

Let wel: u dient op de intrest 30% roerende voorheffing te betalen, maar dat houden de banken al vooraf in. U mag zich echter wel niet blind staren op hogere bruto intrestvoeten op termijnrekeningen.