Pensioensparen

Pensioenspaarfonds

 • Betreft een beleggingsfonds specifiek gericht op pensioensparen
 • Wordt door een bank of beursvennootschap beheerd
 • Dit soort producten resulteert doorgaans in een hoger rendement, maar uw inleg is niet beschermd!
 • Er zijn 3 soorten fondsen:
  • Dynamische fondsen: waarbij hoofdzakelijk in aandelen wordt belegd en slechts minimaal in obligaties
  • Neutrale fondsen: bestaan voor ongeveer zelfde hoeveelheid uit aandelen als obligaties
  • Defensieve fondsen: de portefeuille bestaat overwegend uit obligaties, wat door het beperkt risico ook in een lager rendement resulteert

 

Pensioenspaarverzekering

 •  Levensverzekering waarbij de storting recht geeft op een belastingvermindering in het kader van pensioensparen.
 • Genereert doorgaans een lager rendement dan een pensioenspaarfonds, maar uw inleg is eventueel wél beschermd!
 • Ook hier zijn er bepaalde types contracten:
  • Contracten met inleggarantie en gewaarborgd minimumrendement (momenteel beperkt) en een mogelijkse deelname in de winst
  • Contracten zonder inleggarantie waar rendement bepaald wordt door onderliggende fondsenverdeling
 • Er is een uitgebreid aanbod aan pensioenspaarproducten.

Wij zoeken samen met u naar dat wat het best bij ù past.