Opvolging

Systematische opvolging

De controle en de opvolging van de  gemaakte keuzes zijn is natuurlijk primordiaal, zodat hetgeen afgesproken werd wel degelijk uitgevoerd wordt en de gekozen strategie behouden blijft.

Wij brengen de resultaten in kaart, staan in voor een duidelijke en transparante rapportering, en adviseren u eveneens over nodige bijsturingen. Onze sterk ontwikkelde research en de persoonlijk opvolging van uw beleggingsportefeuille laten ons toe om u hierin bij te staan op een professionele en efficiënte manier.

Het resultaat van deze samenwerking zorgt voor een coherente beleggingsportefeuille afgestemd op uw doelstellingen en verwachtingen, en voor u tot meer gemoedsrust in het beheer van uw vermogen.