Aansprakelijkheid

Zowel voor uw zaak als voor uw werknemers !

Zoals de polis BA Gezin een prioriteit is voor uw familie, is de BA Uitbating een prioriteit voor uw zaak en haar werknemers.

Deze polis dekt de schade die u en eventueel andere zaakvoerders, vennoten, werknemers veroorzaken tijdens de uitoefening van de dagdagelijkse activiteiten.

 

Let wel op, contractuele aansprakelijkheid is hierin uitgesloten.